ក្រុមហ៊ុនខេមបូឌា អ៊ែរវ៉េ នឹងបើកដំណើរការខ្សែហោះហើរត្រង់ទៅមករវាងភ្នំពេញ-ប៉េកាំង ដាស៊ីង ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា

2023-03-17 19:21:20
ប្រភព:CARNOC

យោងតាមដំណឹងពីគេហទំព័រធនធានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលរបស់ប្រទេសចិននាថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនខេមបូឌា អ៊ែរវ៉េ នឹងបើកដំណើរការខ្សែហោះហើរត្រង់ទៅមករវាងភ្នំពេញ-ប៉េកាំង ដាស៊ីង លើកដំបូងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ដោយតភ្ជាប់ទីក្រុងប៉ូលនៃប្រទេសទាំងពីរ។

នេះជាខ្សែហោះហើរថ្មីមួយទៀតទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកដែលបើកដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនខេមបូឌា អ៊ែរវ៉េ បន្ទាប់ពីការបើកនៅក្រុងវេនជាវ ហ្វូជាវ ឈេនទូ និងសិនជិន៕

អ្នកបកប្រែ៖Li Zha

ក្រុមហ៊ុនខេមបូឌា អ៊ែរវ៉េ នឹងបើកដំណើរការខ្សែហោះហើរត្រង់ទៅមករវាងភ្នំពេញ-ប៉េកាំង ដាស៊ីង ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា