ស្រូវសាលី៣៤៨០០ហិកតាចាប់ផ្តើមប្រមូលផលនៅស្រុក Xichuan ខេត្ត Henan

2023-05-25 17:15:15
ប្រភព:CRIចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលខែនិងចុងខែឧសភារៀងមក ស្រូវសាលីនៅស្រុក Xichuan ខេត្ត Henanបានចាប់ផ្តើមទុំជាបណ្តើរៗ កសិករចាប់ផ្តើមមានភាពមមាញឹកនៅក្នុងវាលស្រែ ដោយបានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៃការប្រមូលផលដ៏រស់វើកនិងសស្រាក់សស្រាំ៕

ស្រូវសាលី៣៤៨០០ហិកតាចាប់ផ្តើមប្រមូលផលនៅស្រុក Xichuan ខេត្ត Henan