ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីក្រុង Hangzhou ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយជាច្រើន

2023-08-23 18:05:34
ប្រភព:CRI

 

ខណៈពេលការប្រកួតកីឡាអាស៊ីក្រុង Hangzhou បានឈានចូលការរាប់ថយក្រោយ១ ខែ យើងមកឈ្វេងយល់ថា  តើការប្រកួតកីឡាអាស៊ីក្រុង Hangzhou ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយលើវិស័យណាខ្លះ  ។ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រកួតកីឡាអាស៊ី ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីក្រុង Hangzhou ជាការប្រកួតបែបអព្យាក្រឹតភាពកាបូនមុនគេ ការរចនាប្លង់សាលកីឡដ្ឋានមុនគេ ការបណ្តាត់ភ្លើងគប់ឌីជីថលមុនគេ បន្ថែមវិញ្ញាសាប្រកួតបែបអេឡិចត្រូនិកនិងការប្រកួតរាំ Breaking ក្នុងវិញ្ញាសាផ្លូវការរបស់ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីមុនគេ ។ល។

ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីក្រុង Hangzhou ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយជាច្រើន