ទីក្រុងទាំងពីរនៅតាមបណ្តោយ “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”៖ ការតភ្ជាប់រវាងភ្នំនិងសមុទ្រ

2023-10-10 18:11:13
ប្រភព:CRI

ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានជាប្រទេសចូលរួមកិច្ចកសាង “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”មុនគេ ។ មូលដ្ឋានសហប្រតិបតិ្តការចរាចរណ៍ទំនិញនៅកំពង់ផែ Lian Yungang របស់ប្រទេសចិននិងកាហ្សាក់ស្ថាន ជាគម្រោងជាក់ស្តែងនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពី “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”មុនគេ ។  “ខ្សែក្រវាត់ដែកថែប”នៅតាម “ផ្លូវសូត្រ”នេះ ធ្វើឱ្យក្រុងទាំងពីរ គឺក្រុង Lian Yungang និងក្រុង Almaty អាចចែករំលែកឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយគ្នា និងសម្រេចបាននូវវិបុលភាពរួម ៕

ទីក្រុងទាំងពីរនៅតាមបណ្តោយ “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”៖ ការតភ្ជាប់រវាងភ្នំនិងសមុទ្រ