វេទិកាកំពូល«ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ»សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ៖ពិធីដ៏ឪឡារឹកក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ

2023-10-17 13:51:03
ប្រភព:CRI

វេទិកាកំពូល«ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ»សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើកទី ៣ នឹងបើកធ្វើនៅថ្ងៃទៅ ១៧ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា នៅក្រុងប៉េកាំង ។ ចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា មក មេដឹកនាំបរទេសដែលអញ្ជើញមកប្រទេសចិន ដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាកំពូល«ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ»សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើកទី ៣ បានអញ្ជើញមកដល់ក្រុងប៉េកាំងជាបន្តបន្ទាប់ ៕

វេទិកាកំពូល«ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ»សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ៖ពិធីដ៏ឪឡារឹកក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ