ទង់ជាតិត្រូវបានបង្ហូតពាក់កណ្តាលបង្គោលនៅទីលានធានអានមិន ដើម្បីកាន់ទុក្ខ អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លី ខឺឈំាង

2023-11-02 16:28:21
ប្រភព:កាសែតប្រជាជនដេលី

សពឯកឧត្តម លី ខឺឈំាង អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិន ត្រូវបូជានៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី ២ ខែវិច្ឆិកា។ ទង់ជាតិត្រូវបានបង្ហូតពាក់កណ្តាលបង្គោលនៅទីលានធានអានមិនក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំង ដើម្បីរំលឹកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លី ខឺឈំាង៕

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha

ទង់ជាតិត្រូវបានបង្ហូតពាក់កណ្តាលបង្គោលនៅទីលានធានអានមិន ដើម្បីកាន់ទុក្ខ អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លី ខឺឈំាង