រថភ្លើងល្បឿនលឿនហ្សាការតា-បានឌុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រជាជនឥណ្ឌូណេស៊ី

2023-11-06 16:02:32
ប្រភព:CRI

កាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា មនុស្សម្នាបាននាំគ្នាទៅថតរូបជាមួយរថភ្លើងល្បឿនលឿន ហ្សាកាតា-បានឌុងនៅស្ថានីយ Halim ក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី។

នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនហ្សាការតា-បានឌុងដែលសហការសាងសង់ដោយប្រទេសចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការ ។ យោងតាមទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា បរិមាណដឹកអ្នកដំណើរប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតនៃរថភ្លើងល្បឿនលឿនហ្សាការតា-បានឌុងគឺមានដឹកអ្នកដំណើរប្រមាណ ១៤២០០ នាក់ ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា សំបុត្រ ត្រូវបានលក់របស់ផ្លូវដែកល្បឿនលឿនហ្សាការតា-បានឌុងបានលក់សំបុត្រប្រមាណ ១៦៥០០០ សន្លឹក៕

រថភ្លើងល្បឿនលឿនហ្សាការតា-បានឌុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រជាជនឥណ្ឌូណេស៊ី