លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិននិងភរិយារួមជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ីកណ្តាលទាំង៥និងភរិយាចូលរួមទស្សនាការសម្តែងស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយស

2023-05-19 09:55:33
ប្រភព:CRI

យប់ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា លោក Xi Jinping  ប្រធានរដ្ឋចិននិងលោកស្រី Peng Liyuan ជាភរិយាបានរៀបចំពិធីនៅសួន Datangfurong ក្រុង Xi`an  ដើម្បីស្វាគមន៍មេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ីកណ្តាលទាំង ៥ និងភរិយាដែលអញ្ជើញមកប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលចិន-អាស៊ីកណ្តាល ព្រមទាំងបានរួមគ្នាទស្សនាការសម្តែងស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់៕

លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិននិងភរិយារួមជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ីកណ្តាលទាំង៥និងភរិយាចូលរួមទស្សនាការសម្តែងស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយស