ប្រាជ្ញាចិនក្នុងសម័យបុរាណ ដែលលោក Xi Jinping ធ្លាប់ដកស្រង់

2023-06-28 11:29:19
ប្រភព:CRI

  តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយគ្រាន់តែហៅទូរស័ព្ទ?តើយន្តការ«ដោះស្រាយភ្លាមនៅពេលទទួលពាក្យបណ្តឹង» របស់ក្រុងប៉េកាំងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច? បន្ទាប់ពីប៉េកាំងចាប់ផ្តើមផ្តល់សេវាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍(Hotline)12345  ក៏ទទួលបានការគាំទ្រនិងកើតសរសើរកាន់តែច្រើនឡើងៗពីអ្នកក្រុង អត្រាដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងនិងអត្រាពេញចិត្តចំពោះការងារជួយដោះស្រាយបញ្ហាមានដល់ទៅ 93%និង 94% ដោយឡែកពីគ្នា។ តើយន្តការនេះដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?  លោក JiaJiabin ពិធីករ CGTN និងលោកស្រីបណ្ឌិត Patricia Castro Obando មកពីសកលវិទ្យាល័យ Pontifical Catholic នៃប្រទេសប៉េរូបានមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មហៅទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍12345  នៃក្រុងប៉េកាំង ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើប៉េកាំងបំពេញតម្រូវការខុសៗគ្នារបស់អ្នកក្រុងតាមរបៀបណា៕

ប្រាជ្ញាចិនក្នុងសម័យបុរាណ ដែលលោក Xi Jinping ធ្លាប់ដកស្រង់