លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនចុះត្រួតពិនិត្យការងារនៅទីក្រុង Nanjing ខេត្ត Jiangsu

2023-07-07 17:45:00
ប្រភព:CRI

រសៀលថ្ងៃទី៦ខែកក្កដា លោក Xi Jinping អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Nanjing ខេត្ត Jiangsu ដោយបានពិនិត្យការងារនៅមន្ទីរពិសោធន៍ Zijinshan និងក្រុមហ៊ុន NARI. ដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីកិច្ចការវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ ការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មជឿនលឿន និងការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ជាដើម

លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនចុះត្រួតពិនិត្យការងារនៅទីក្រុង Nanjing ខេត្ត Jiangsu