ពិធីបើកការប្រកួតកីឡាសាកលវិទ្យាល័យពិភពលោករដូវក្តៅលើកទី ៣១ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Chengdu ខេត្ត Sichuan នៅយប់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិននឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើក ព្រម និងប្រកាសបើកការប្រកួត

2023-07-28 17:02:18
ប្រភព:CRI

ពិធីបើកការប្រកួតកីឡាសាកលវិទ្យាល័យពិភពលោករដូវក្តៅលើកទី ៣១ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Chengdu ខេត្ត Sichuan នៅយប់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា លោក Xi Jinping  ប្រធានរដ្ឋចិននឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើក ព្រមនិងប្រកាសបើកការប្រកួត។

អគ្គស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិននឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ ហើយវេបសាយ Xinhuanet នឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារូបភាព និងអត្ថបទក្នុងពិធីសម្ពោធបើកការប្រកួត៕

ពិធីបើកការប្រកួតកីឡាសាកលវិទ្យាល័យពិភពលោករដូវក្តៅលើកទី ៣១ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Chengdu ខេត្ត Sichuan នៅយប់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិននឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើក ព្រម និងប្រកាសបើកការប្រកួត