ការត្រួតពិនិត្យការងារនៅខេត្ត Jiangxi របស់លោក Xi Jinping ៖ ក្រុងJingdezhen និងទីក្រុង Shaorao

2023-10-12 16:39:51
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី១១  ខែតុលា លោក Xi  Jinpingប្រធានរដ្ឋចិនបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការងារនៅក្រុងJingdezhen និងទីក្រុង Shaorao ខេត្ត Jiangxi ប្រទេសចិន  ដើម្បីស្វែងយល់ពីសភាពការដែលក្រុងទាំងនេះបន្តវេនអភិរក្សវប្បធម៌កុលាភាជន៍   សហគ្រាសធ្វើការកែច្នៃប្រឌិតថ្មីខាងបច្ចេកវិទ្យា ការអភិរក្សអេកូឡូស៊ីក្នុងសួនដីសើម និងការជំរុញការអភិវឌ្ឍជនបទជាដើម៕

ការត្រួតពិនិត្យការងារនៅខេត្ត Jiangxi របស់លោក Xi Jinping ៖ ក្រុងJingdezhen និងទីក្រុង Shaorao