លោក Xi Jinping បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកវេទិកាកំពូល “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិលើកទីបីនិងថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ

2023-10-18 17:04:42
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ពិធីបើកវេទិកាកំពូល “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ” សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិលើកទីបីបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំង។ លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើក និងថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ។

លោក Xi Jinping  បានថ្លែងថា ១០ឆ្នាំកន្លងមក យើងបានប្រកាន់ខ្ជាប់គោលបំណងដើម ពួតដៃធ្វើដំណើរជាមួយគ្នា ដែលបានជំរុញឱ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃ “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ” ផ្តើមពីចំណុចសូន្យដល់ការចេញជារូបរាងនិងទទួលបានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងផុលផុស    ទទួលបានសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹក។

លោក Xi Jinping   បានប្រកាសសកម្មភាពចំនួនប្រាំបីដែលប្រទេសចិនគាំទ្រការរួមគ្នាកសាង “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ” ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ពោលគឺ៖

១.បង្កើតបណ្តាញតភ្ជាប់គ្នាក្នុងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃ “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”។

២.គាំទ្រការកសាងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបែបបើកទូលាយ។

៣.ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង។

៤.ជំរុញការអភិវឌ្ឍបៃតង។

៥.ជំរុញការច្នៃប្រឌិតថ្មីខាងបច្ចេកវិទ្យា។

៦.គាំទ្រការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជន។

៧.កសាងមាគ៌ាស្អាតស្អំគ្មានភាពពុករលួយ។

៨.ធ្វើឱ្យមានសុក្រឹតភាពនូវយន្តការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃ "ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ"៕

  

  

លោក Xi Jinping បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកវេទិកាកំពូល “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិលើកទីបីនិងថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ