ក្រុង Huainan ខេត្ត Anhui ៖សម្លសាច់គោមួយចានមានទីផ្សារដ៏ធំមួយ

2023-04-13 17:41:11
ប្រភព:CRI

 

សម្លសាច់គោមួយចានគឺពោរពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាចំពោះស្រុកកំណើត ។ ពិតមែនតែយុគសម័យបានផ្លាស់ប្តូរ ក៏ប៉ុន្តែការនិយមចូលចិត្តញ៉ាំសម្លសាច់គោរបស់ពលរដ្ឋក្រុង Huainan គឺដូចជារសជាតិសម្លសាច់គោដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាប់មាត់៕

ក្រុង Huainan ខេត្ត Anhui ៖សម្លសាច់គោមួយចានមានទីផ្សារដ៏ធំមួយ