ជិវិតបែបយូណាន | "ស្វែងយល់" បឹងហ្វូស៊ាននៃខេត្តយូណាន!

2023-04-28 15:36:31
ប្រភព:មជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះក្រុងឈីងជាំង

បឹងហ្វូស៊ានជា​បឹង​ខ្ពង់រាប​ស្ថិត​នៅ​កណ្តាល​ខេត្ត​យូណាន ដែលជាបឹង​ទឹកសាប​​ជ្រៅ​និងធំបំផុត​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន ហើយទឹកស្អាតថ្លាល្អ​។ តោះ យើងទៅទស្សនាបឹងរាប់រយម៉ែត្រនៅក្រោមទឹក តាមដានកែវភ្នែកយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកក្រោមទឹក ដើម្បីស្វែងយល់ពីពិភពក្រោមទឹកដ៏អស្ចារ្យ និងស្រស់ស្អាតនៃបឹងហ្វូស៊ាន!

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ យ៉ាង ហុងឡុង  យ៉ាងភ័យឈីង

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

ជិវិតបែបយូណាន | "ស្វែងយល់" បឹងហ្វូស៊ាននៃខេត្តយូណាន!