ទីតាំងវប្បធម៌នៃរាជធានីបុរាណស៊ីអាន -ទីក្រុងតាថាងគ្មានពេលរាត្រី

2023-05-15 19:03:52
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ស៊ីអាន ជាទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវប្បធម៌ដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសចិន ដែលមានប្រវត្តិជាង ៣១០០ឆ្នាំ ក្នុងនាមជាទីក្រុង និងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង ១១០០ឆ្នាំជារាជធានី បានឆ្លងកាត់រាជវង្សចំនួន១៣។

ទីនេះជាកន្លែងសម្គាល់វប្បធម៌មួយនៃទីក្រុងស៊ីអានទីក្រុងតាថាងគ្មានពេលរាត្រីមានប្រវែងសរុប ២១០០ម៉ែត្រពីជើងទៅត្បូង និងទទឹង ៥០០ម៉ែត្រពីខាងកើតទៅលិច។ ដើរឆ្លងកាត់វិថីផ្លូវដើរនៃទីក្រុងតាថាងគ្មានពេលរាត្រី រឿងនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រ និងសៀវភៅបុរាណត្រូវបានបង្ហាញដល់មនុស្សម្តងទៀតតាមរយៈរបាំបែបសម័យ ការសម្ដែងផ្ទាល់ និងឆ្លើយឆ្លងទៅវិញទៅមកនៅនឹងកន្លែង៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Liu Xiao

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha  Chai Xian

ទីតាំងវប្បធម៌នៃរាជធានីបុរាណស៊ីអាន -ទីក្រុងតាថាងគ្មានពេលរាត្រី