ផ្កាក្រដាសនៅក្រុងគុនមីងដែលជាក្រុងនិទាឃរដូវបានទាក់ទាញអ្នកទេសចរមកថតរូបកម្សាន្ត

2023-05-24 15:34:28
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ក្រុងគុនមីងពោរពេញទៅដោយផ្កា។ផ្កាស្រស់រុះពេញដីហើយផ្កាក្រដាសនៅសងខាងផ្លូវសួយសាំងសង្កាត់ផានឡុងក្រុងគុនមីងកំពុងរីកជាថ្មីបង្កើតជា​ជញ្ជាំង​ផ្កាដ៏អស្ចារ្យទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកទេសចរឱ្យទៅលេងកម្សាន្ត។

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha Yang Xinyue

ផ្កាក្រដាសនៅក្រុងគុនមីងដែលជាក្រុងនិទាឃរដូវបានទាក់ទាញអ្នកទេសចរមកថតរូបកម្សាន្ត