សមុទ្រផ្កាក្ងោកដ៏រ៉ូមែនទិកនៅ ក្រុងភូអឺខេត្តយូណាន

2023-05-24 15:48:01
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន


ថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងភូអឺខេត្តយូណានប្រទេសចិនមានផ្កាក្ងោកតាមដងផ្លូវនានាដែលមានស្លឹកពណ៌បៃតងនិងផ្កាពណ៌ក្រហមតម្រៀបជួរគ្នាដូចជាអណ្តាតភ្លើងកំពុងឆេះ៕

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha Yang Xinyue

សមុទ្រផ្កាក្ងោកដ៏រ៉ូមែនទិកនៅ ក្រុងភូអឺខេត្តយូណាន