ការធ្វើឌីជីថលភាវូបនីយកម្មជួយឱ្យវប្បធម៌ប្រពៃណីចិនរស់ឡើងវិញ

2023-06-09 17:39:31
ប្រភព:CRI

ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌អន្តរជាតិក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិនលើកទី ១៩ បានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការធ្វើឌីជីថលភាវូបនីយកម្មខាងវប្បធម៌របស់ជាតិ ដោយបានបង្កើតពន្លាប្រធានបទ“ចិនឌីជីថល ៖ ការច្នៃប្រឌិតថ្មីខាងវប្បធម៌ក្នុងសម័យកាល AI ”ជាលើកដំបូង។ សហគ្រាសខាងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា 5G ទិន្នន័យធំការគណនាតាមអនឡាញ និងភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិមិត្មជាដើម បានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍លើកនេះ។ ការធ្វើឌីជីថលភាវូបនីយកម្មជួយឱ្យវប្បធម៌ប្រពៃណីចិនរស់ឡើងវិញ ហើយក៏បាននាំមកនូវបទធិសោធទស្សនាដ៏ស្រស់ស្អាតដល់អ្នកទស្សនានៅនឹងកន្លែងផង៕
ការធ្វើឌីជីថលភាវូបនីយកម្មជួយឱ្យវប្បធម៌ប្រពៃណីចិនរស់ឡើងវិញ