"សេដ្ឋកិច្ចផ្កាឈូក"ជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករចិន

2023-07-07 18:02:18
ប្រភព:CRI

ថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ស្រះឈូករាប់រយហិកតានៅឃុំDaciyan ក្រុងJiande ខេត្តZhejiang បានរីកស្គុសស្គាយ។ ឃុំDaciyan លក់គ្រាប់ឈូកបានចំនួន ២០០ តោន ផ្កាឈូកចំនួន ៨០ ម៉ឺនដើមនិងផ្លែឈូកចំនួន៣លានក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍នៅតំបន់ជនបទ ជុំវិញបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករជាង ៣០ លានយាន់ប្រាក់ចិនជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

"សេដ្ឋកិច្ចផ្កាឈូក"ជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករចិន