សារមន្ទីរវប្បធម៌ហុងកុងប្រទេសចិន បានដាក់បញ្ចេញសកម្មភាព ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ៥០ ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោក Bruce Lee

2023-07-13 14:48:13
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

លោក Bruce Lee (លោកលី សៀវឡុង)គឺជាគ្រូសិល្បៈក្បាច់គុនជនជាតិចិន និងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយក្បាច់គុនកុងហ្វូនៃប្រទេសចិនដំបូងគេនៅលើពិភពលោក។ ថ្ងៃទី២០  ខែកក្កដា គឺជាទិវាអនុស្សាវរីយខួបលើកទី ៥០ ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោក Bruce Lee។ សារមន្ទីរវប្បធម៌ហុងកុងនៃប្រទេសចិន បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដាថា សារមន្ទីរនេះនឹងរៀបចំសកម្មភាពជាច្រើន ដូចជា ការតាំងពិព័រណ៍ និងការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តជាដើម ដើម្បីគោរពដល់លោក Bruce Lee៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Chen Duo

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha Nong Rui

សារមន្ទីរវប្បធម៌ហុងកុងប្រទេសចិន បានដាក់បញ្ចេញសកម្មភាព ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ៥០ ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោក Bruce Lee