ការប្រកួតកីឡានិស្សិតពិភពលោករដូវក្តៅនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Chengdu ដែលជាទីក្រុងដ៏រស់រវើក

2023-07-14 17:48:09
ប្រភព:CRI

ការប្រកួតកីឡានិស្សិតពិភពលោករដូវក្តៅលើកទី ៣១ នឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Chengdu ខេត្ត Sichuan ប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី ៨ ខែសីហា។ បច្ចុប្បន្ននេះ  ការងារត្រៀមរៀបចំនៃការប្រកួតកីឡាលើលនេះកំពុងប្រព្រឹត្តិទៅប្រកបដោយរបៀបរៀបរយ៕

ការប្រកួតកីឡានិស្សិតពិភពលោករដូវក្តៅនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Chengdu ដែលជាទីក្រុងដ៏រស់រវើក