គណៈប្រតិភូបរទេសក្រុមដំបូងនៃការប្រកួតកីឡានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យទូទាំងពិភលោក នៅទីក្រុងឆឹងទូ បានមកដល់ ខេត្តស៊ីឈួន

2023-07-19 11:05:40
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ការប្រកួតកីឡានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យទូទាំងពិភពលោកនារដូវក្តៅលើកទី​​ ៣១  ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងឆឹងទូ ខេត្តស៊ីឈួន ប្រទេសចិន ហើយនឹងចាប់ផ្តើមប្រកួតនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៨ ខែសីហា  នេះជាលើកទី ៣ ដែលការប្រកួតកីឡានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យទូទាំងពិភពលោកនារដូវក្តៅ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅចិនដីគោក។ នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា សមាជិកគណៈប្រតិភូប្រេស៊ីលចំនួន​ ៧ នាក់បានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ធានហ្វូ ឆឹងទូ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Xu Bingjie

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha  Nong Rui

គណៈប្រតិភូបរទេសក្រុមដំបូងនៃការប្រកួតកីឡានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យទូទាំងពិភលោក នៅទីក្រុងឆឹងទូ បានមកដល់ ខេត្តស៊ីឈួន