ក្រុង Hohhot នៃភូមិភាគម៉ុងហ្គោលីក្នុង៖ គ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្សចិន និងបរទេសដកបទពិសោធពីវប្បធម៌ចិន

2023-07-31 17:33:05
ប្រភព:CRI

នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា គ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្សចិន និងបរទេសជាងមួយរយរូបមកពីជំរំផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពយុវជន និងក្មេងជំទង់អន្តរជាតិ Hohhot ឆ្នាំ ២០២៣​ បានមកដល់សាលពិព័រណ៍មុងហ្គោលីក្នុងនៅក្រុង Hohhot នៃភូមិភាគម៉ុងហ្គោលីក្នុង ដើម្បីសិក្សា និងដកបទពិសោធពីបច្ចេកទេសផលិតសម្ភារៈបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីប្រពៃណី៕

ក្រុង Hohhot នៃភូមិភាគម៉ុងហ្គោលីក្នុង៖ គ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្សចិន និងបរទេសដកបទពិសោធពីវប្បធម៌ចិន