ក្រុង Xi’an ខេត្ត Shannxi ៖ ឈេ្វងយល់ពីអរិយធម៌បុរេប្រវត្តិក្នុងសារមន្ទីរ Banpo

2023-08-10 17:19:42
ប្រភព:CRI

ឈានចូលវិស្សមកាលរដូវក្តៅ សារមន្ទីរ Banpo បានទទួលទស្សនិកជនជាច្រើន។ ពួកគេមកឈេ្វងយល់ពីអរិយធម៌បុរេប្រវត្តិកាលពីជាង ៦០០០ ឆ្នាំមុននៅទីសំណល់បុរាណ Banpo ហើយដកបទពិសោធពីវិធីសាស្ត្រផលិតកម្ម និងរស់នៅរបស់មនុស្សជាតិសម័យបុរាណតាមរយៈការត្រដុសឈើបង្កាត់ភ្លើង និងផលិតឧបករណ៍តន្រ្តី Xun ជាដើម៕

  

ក្រុង Xi’an ខេត្ត Shannxi ៖ ឈេ្វងយល់ពីអរិយធម៌បុរេប្រវត្តិក្នុងសារមន្ទីរ Banpo