អ្នកក្រុងនិងភ្ញៀវទេសចរដើរយកខ្យល់អាកាសនិងទស្សនាទេសភាពផ្កាឈូកនៅក្រុងSuzhou ខេត្តJiangsu ប្រទេសចិន

2023-08-20 22:18:37
ប្រភព:CRI

ថ្មីៗនេះ នៅវត្ត Dinghui ក្នុងទីក្រុង Suzhou ខេត្ត Jiangsu បានរៀបចំសកម្មភាពមួយក្រោមប្រធានបទ "ផ្កាឈូកដ៏ស្រស់ស្អាត" ដែលបានទាក់ទាញអ្នកក្រុងនិងភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនទៅចូលរួម។ មនុស្សម្នាភ្លក់នំធ្វើពីផ្កាឈូក គូរគំនូរលើផ្លិតរាងផ្កាឈូក រីករាយជាមួយទេសភាពផ្កាឈូក និងយកខ្យល់អាកាសត្រជាក់ស្រួលក្នុងរដូវក្តៅ៕

អ្នកក្រុងនិងភ្ញៀវទេសចរដើរយកខ្យល់អាកាសនិងទស្សនាទេសភាពផ្កាឈូកនៅក្រុងSuzhou ខេត្តJiangsu ប្រទេសចិន