ក្លិនក្រអូបស្រូវនៅជើងមហាកំផែង

2023-08-31 17:22:31
ប្រភព:CRIនៅដើមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ ស្រូវជាង ៦ ហិកតានៅភូមិ Louzishan ឃុំ Dacuizhuang ក្រុង Qian'an ខេត្ត Hebei ដែលស្ថិតនៅជើងមហាកំផែង កំពុងរីកលូកលាស់គួរឲ្យពេញចិត្ត ។ តាំងពីឆ្នាំ ២០២១ មក ភូមិ Louzishan បានកសាងមូលដ្ឋានបង្កបង្កើនផលស្រូវគុណភាពខ្ពស់តាមរយៈការនាំចូលសហគ្រាសអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មនិងបានកសាង "ទីក្រុងក្លិនក្រអូបនៃស្រូវ" ដើម្បីអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ ជំរុញការបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងទិន្នផលកសិកម្មរបស់កសិករប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៕

 

ក្លិនក្រអូបស្រូវនៅជើងមហាកំផែង