យុវជនខ្មែរ កែវ មុន្នី អញ្ជើញលោកអ្នកមកលេងកីឡាសីដក់ជាមួយគ្នា

2023-10-09 16:39:31
ប្រភព:Lanmei Party(LMP)

កីឡា​សីដក់​មិន​ត្រឹមតែ​អាចធ្វើឱ្យមានសុខភាពល្អ​ ​និងផ្តល់​ភាព​រីករាយ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ថែមទាំង​នាំមក​នូវ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​យុវជន​ដែល​លេង​កម្សាន្ត​ជាមួយគ្នា​កាន់តែ​ជិតស្និទ្ធ​ថែមទៀត​។​ តោះ​  យើងទៅលេងសីដក់ទាំងអស់គ្នា​ និង​រីករាយ​ក្នុងការលេង​កម្សាន្ត​កីឡាសីដក់​ជាមួយ​យុវជន​កម្ពុជាកែវ​ មុន្នី​​៕

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

យុវជនខ្មែរ កែវ មុន្នី អញ្ជើញលោកអ្នកមកលេងកីឡាសីដក់ជាមួយគ្នា