ជីវិតបែបយូណាន | ប្រជាជនជនជាតិវ៉ាប្រារព្ធពិធីបុណ្យស្រូវថ្មី ដើម្បីអបអរសាទរការប្រមូលផលដោយសប្បាយរីករាយ

2023-10-12 16:55:31
ប្រភព:គេហទំព័រយូណាន

ជនជាតិវ៉ាជាជនជាតិដែលរស់នឹងធម្មជាតិ គោរពធម្មជាតិ ដឹងគុណធម្មជាតិ និងជឿជាក់ថាវត្ថុទាំងអស់សុទ្ធតែមានព្រលឹង។ នៅពេលដែលស្រូវថ្មីចាប់ផ្តើមទុំ ជនជាតិវ៉ាដែលរស់នៅក្នុងខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិន ប្រារព្ធពិធីបុណ្យស្រូវថ្មី ដោយច្រៀង និងរាំ ដើម្បីស្វាគមន៍ស្រូវថ្មី អបអរការប្រមូលផល និងបួងសួងសុំឱ្យអាកាសធាតុល្អ និងទទួលបានការប្រមូលផលកាន់តែល្អនៅឆ្នាំខាងមុខ ហើយអរគុណធម្មជាតិសម្រាប់អំណោយដ៏សម្បូរបែបរបស់វា៕

អ្នក​បក​ប្រែ ៖ Shen Yan
ជីវិតបែបយូណាន | ប្រជាជនជនជាតិវ៉ាប្រារព្ធពិធីបុណ្យស្រូវថ្មី ដើម្បីអបអរសាទរការប្រមូលផលដោយសប្បាយរីករាយ