ជីវិតបែបយូណាន | ឋានសួគ៌សម្រាប់ "អ្នកហូបចុក" លាក់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយ

2023-10-23 13:23:21
ប្រភព:គេហទំព័រយូណាន

នៅខណ្ឌ លីនស្យ៉ាង ក្រុងលីនឆាំង ស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិន ក្រៅពីមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត អាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាក្នុងតំបន់ជាច្រើនក៏មានការជក់ចិត្តផងដែរ ដូចជារសជាតិពិសេសនៃម្សៅគុយទាវសណ្ដែក នំប៉ាប៉ាជួន នំពោតផ្អែម អាហារបរិភោគដោយដៃពិសេសនៃជនជាតិតៃ។ល។ នៅខណ្ឌ លីនស្យ៉ាង មានអាហារសម្រន់ឆ្ងាញ់ពិសារាប់មិនអស់ ហើយត្រូវបានគេហៅថាជាឋានសួគ៌សម្រាប់ "ការបរិភោគ និងទិញទំនិញ"៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ ៖ Dong Yan Yang Yingzhu

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yanជីវិតបែបយូណាន | ឋានសួគ៌សម្រាប់ "អ្នកហូបចុក" លាក់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយ