អាឡាអឺនៃតំបន់ស្វយ័តស៊ីនជាំង ៖ ព្រៃ Populus euphratica ពណ៌មាសនឹងធ្វើឱ្យលោកអ្នកភ្ញាក់ផ្អើល

2023-10-30 21:54:48
ប្រភព:គេហទំព័រប្រជាជន

ខែតុលា ដែលនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះពណ៌មាស ព្រៃ Populus euphratica ធម្មជាតិនៅតាមដងទន្លេក្នុងទីក្រុងអាឡាអឺ តំបន់ស្វយ័តជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រ ស៊ីនជាំងនៃប្រទេសចិនពោពេញទៅដោយពណ៌នៃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ។ នៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃ ព្រៃ Populus euphratica ទាំងមូលហាក់ដូចជាត្រូវបានលាបពណ៌មាសដ៏សម្បូរបែបដូចគំនូរប្រេង៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ Sun Jinbiao

អ្នកបកប្រែ ៖Shen Yan
អាឡាអឺនៃតំបន់ស្វយ័តស៊ីនជាំង ៖ ព្រៃ Populus euphratica ពណ៌មាសនឹងធ្វើឱ្យលោកអ្នកភ្ញាក់ផ្អើល