ទេសភាពរដូវរំហើយដ៏ទាក់ទាញនៅភ្នំខុងថុងខេត្តកានស៊ូ

2023-10-30 22:05:16
ប្រភព:គេហទំព័រប្រជាជន

នៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ភ្នំខុងថុងដែលជាតំបន់ទេសចរណ៍កម្រិតថ្នាក់ជាតិ ៥A ដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌខុងថុងទីក្រុងភីងរាំងខេត្តកានស៊ូនៃប្រទេសចិន។ នៅពេលចូលដល់រដូវរំហើយ ព្រៃឈើចម្រុះពណ៌អគារបុរាណ បានបង្កើតជាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលដូចជាទេសភាពក្នុងកំណាព្យ និងងរូបភាពដ៏ស្រស់បំព្រង ចំពេលទស្សនាល្អបំផុតក្នុងមួយឆ្នាំ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ រូបថតដោយ Huang Weilin

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan


ទេសភាពរដូវរំហើយដ៏ទាក់ទាញនៅភ្នំខុងថុងខេត្តកានស៊ូ