ទំនិញដែលមានធាតុផ្សំពីរូបនាគកំពុងលក់ដាច់ខ្លាំង

2024-01-17 18:23:55
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ជាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរោងប្រពៃណីចិន ។ ផលិតផលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខាងវប្បធម៌ ដូចជាអាំងប៉ាវ ពាក្យទំនឹម តុក្កតា និងគ្រឿងតុបតែងលម្អផ្សេងៗដែលមានធាតុផ្សំពីរូបនាគកំពុងទទួលបានភាពពេញនិយម និងលក់ដាច់ខ្លាំងនៅក្រៅប្រទេស៕

ទំនិញដែលមានធាតុផ្សំពីរូបនាគកំពុងលក់ដាច់ខ្លាំង