ទេសភាពព្រិលនៃខេត្តហឺណាន ប្រទេសចិន

2024-01-19 20:25:16
ប្រភព:chinanews

ថ្មីៗនេះ ក្រោមឥទ្ធិពលនៃខ្យល់ត្រជាក់ ទីកន្លែងជាច្រើនក្នុងខេត្តហឺណានប្រទេសចិនមានការធ្លាក់ព្រិលដំបូងនៅឆ្នាំ២០២៤ ។ ក្រោយពីការធ្លាក់ព្រិលធំ អគារពិសេស ជួរភ្នំនិងទន្លេ តំបន់ទេសចរណ៍ជាច្រើនសុទ្ធតែគ្របដណ្ដប់ដោយព្រិលពណ៌ស ដូចជាភាពយន្តព្រិលថ្មីដូច្នេះដែរ៕

ទេសភាពព្រិលនៃខេត្តហឺណាន ប្រទេសចិន