ទិញទំនិញសម្រាប់ឆ្លងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ដើម្បីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន

2024-02-08 18:55:20
ប្រភព:គេហទំព័រប្រជាជន

ឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនកាន់តែខិតជិតមកដល់ នៅប្រទេសចិនកាន់តែមានបរិយាកាសចូលឆ្នាំថ្មី ហើយគ្រប់ទីកន្លែងពោរពេញដោយភាពរីករាយ និងរស់រវើក។ ប្រជាជនជ្រើសរើសពាក្យទំនឹម តួអក្សរជូនពរ ចង្កៀងគោម និងផលិតផលពិសេសផ្សេងទៀតសម្រាប់ឆ្លងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ដើម្បីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន៕

អ្នកសារព័ត៌មាន​៖ រូបភាពដោយ Ran​ Chuangchang

អ្នកបកប្រែ ៖ ShenYan
ទិញទំនិញសម្រាប់ឆ្លងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ដើម្បីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន