ពេលវេលាយូណាន | សម័យប្រជុំលើកទី ២ នៃគណៈកម្មាធិការលើកទី ១៣ នៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងខេត្តយូណាន បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការ

2024-01-26 20:00:04
ប្រភព:គេហទំព័រប្រជាជន

នៅវេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែមករាសម័យប្រជុំលើកទី ២ នៃគណៈកម្មាធិការលើកទី ១៣ នៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងខេត្តយូណាន បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការ។ នៅក្នុងពិធីបើកនេះ អ្នកចូលរួមទាំងអស់បានក្រោកឈរហើយកាន់ទុក្ខចំពោះជនរួមជាតិដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងហេតុការណ៍បាក់ដីភ្នំនៅស្រុកជឹងស្យុងនៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Zeng Zhihui  Yin Xin

អ្នកបកប្រែ៖Li Zha

ពេលវេលាយូណាន | សម័យប្រជុំលើកទី ២ នៃគណៈកម្មាធិការលើកទី ១៣ នៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងខេត្តយូណាន បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការ