ហេតុអ្វីបានជាយុវជនចិនចូលចិត្តរៀនវេនយប់?

2024-01-26 19:45:14
ប្រភព:CRI

ចំណាយត្រឹមតែ៥០យាន់ប្រាក់ចិនក្នុងមួយមេរៀនក៏អាចរៀនក្រឡុកស្រា ដោតផ្កា និងឆូងកាហ្វេជាដើម បច្ចុប្បន្ននេះ ការរៀនវេនយប់ដែលមានតម្លៃថោកកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីសំណាក់យុវជនចិន៕

ហេតុអ្វីបានជាយុវជនចិនចូលចិត្តរៀនវេនយប់?