កិនតៅហ៊ូនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ ១២ តាមចន្ទគតិចិន គឺខែ Layue

2024-02-04 18:13:04
ប្រភព:CRI

 ប្រទេសចិនមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាច្រើន សុភាសិតចិននិយាយថា ថ្ងៃទី ២៥ ខែ Layue(គឺខែ ១២ តាមចន្ទគតិចិន) ធ្វើតៅហ៊ូជាមួយគ្នា ហេតុនេះហើយបានជានៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ Layue ប្រជាជនចិនតែងតែធ្វើតៅហ៊ូសម្រាប់ញ៉ាំក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ ដោយសារក្នុងភាសាចិន "តៅហ៊ូ"មានសំឡេងស្រដៀងនឹង"សុភមង្គល" បានជាតៅហ៊ូតំណាងឱ្យការបួងសួងសូមឱ្យមានសុភមង្គល៕

កិនតៅហ៊ូនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ ១២ តាមចន្ទគតិចិន គឺខែ Layue