ស្លឹកស្តេចផ្កាឈូកVictoria amazonicaធំៗអាចទ្រមនុស្សបាន

2018-07-24 10:16:55 |ប្រភព:Xinhua

  នារដូវក្តៅនេះ  ស្តេចផ្កាឈូកVictoria amazonicaក្នុងសួនរុក្ខជាតិតំបន់ក្តៅស៊ីសាំងប៉ានណានៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រប្រទេសចិនបានចូលដល់ពេលដែលប្រសើរបំផុតក្នុងការគយគន់  អង្កត់ផ្ចិតរបស់ស្លឹកស្តេចផ្កាឈូកជាង២ម៉ែត្រ  ដែលមានកម្លាំងអណ្តែតដ៏ខ្លាំងខ្លា  ហើយខ្លាំងជាងនោះគឺអាចទ្រទម្ងន់បាន៦០ ៧០ គីឡូក្រាម។