ជ្រលងភ្នំ Hutiaoxia ខេត្តយូណាន៖ ភ្នំខ្ពស់ ជ្រលងជ្រៅ ពិតជាអស្ចារ្យ

2018-10-09 17:07:09 |ប្រភព:Xinhua

  ជ្រលងភ្នំ Hutiaoxia ខេត្តយូណានយ៉ាងល្បីឈ្មោះដោយសារវាមានភ្នំខ្ពស់ ជ្រលងជ្រៅ  ពិតជាអស្ចារ្យ  បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាច្រើនមកទីនេះគយគន់ទេសភាព៕