សមុទ្រផ្កានៃពៃ្រថ្ម Naiguដ៏ស្រស់ស្អាតនៅខេត្តយូណានធ្វើឱ្យភ្ញៀវទេសចរណ៍ឈ្លក់វង្វេង

2018-10-19 14:48:01 |ប្រភព:Xinhua

  នាថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា  ក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍ព្រៃថ្ម Naigu នៃស្រុក Shilin ខេត្តយូណាន  ផ្កាស្បៃដែលមានទំហំ​ជាង​៦៦ហិកតាបានរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ  ជាមួយនឹងភ្នំដ៏ចម្លែកបង្កើតជាផ្ទាំងគំនូរដ៏ស្រស់ស្អាត  បានទាក់ទាញភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​​ជាច្រើនមកគយគន់៕