ឃុំ Lulang ទីបេ មានផ្កាយលើមេឃដ៏ភ្លឺចិញ្ចាច

2018-11-09 17:56:59 |ប្រភព:yunnangateway

  នេះជាថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា  ផ្កាយលើមេឃនៃកូនឃុំLulang នៅទីបេ។  កូនឃុំទេសចរណ៍អន្តរជាតិLulang ស្ថិតនៅខណ្ឌBayiទីក្រុងLinzhi ភូមិភាគស្វយ័តទីបេប្រទេសចិន  មានកម្ពស់នីវូទឹកសមុទ្រជាមធ្យម៣៣៨៥ម៉ែត្រ  អត្រាព្រៃឈើបានដល់៨០% ជាតំបន់គំរូទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ីនៅទីបេ។

  ទីនេះមានលក្ខណៈធម្មជាតិយ៉ាងល្អប្រសើរ  ជាកន្លែងល្អសម្រាប់អ្នកចូលចិត្ត​ថតផ្កាយលើមេឃ៕