ពិព័រណ៍វប្បធម៌ផ្តល់វេទិកាផ្លាស់ប្តូរដល់វិស័យគំនូរជីវចល

2018-08-10 18:11:41 |ប្រភព:yunnangateway

  នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា  ពន្លាពិព័រណ៍លេខ៤គឺពន្លាពិព័រណ៍គំនូរជីវចលក្នុងពិព័រណ៍វិស័យវប្បធម៌ឆ្នាំ២០១៨យូណាន​ច្នៃ​​ប្រឌិតមានមនុស្សមកទស្សនាជាច្រើន។  ពីក្រៅពន្លាពិព័រណ៍ដល់ក្នុងពន្លាពិព័រណ៍  មានយុវវ័យជាច្រើនដែលស្លៀកពាក់​សំលៀកបំពាក់ត្រាប់តាមគំនូរជីវចលកំពុងតែថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍។

  អាយុនៃអ្នកស្រឡាញ់វប្បធម៌ Cosplayភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅចន្លោះពី១៥ឆ្នាំដល់៣០ឆ្នាំ  ពួកគេមានខ្លះចូលចិត្ត​Cosplay  ​លក្ខណៈចិន  មានខ្លះចូលចិត្ត Cosplay  លក្ខណៈវាំងអឺរ៉ុប  ហើយមានខ្លះចូលចិត្ត  Cosplay  គ្រឿងយន្តក្នុងហ្គេមល្បីៗ។

  ក្នុងពន្លាពិព័រណ៍គំនូរជីវចល  មានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លក្ខណៈជីវចលដែលប្រភេទខុសៗពីគ្នាមានច្រើន។  ក្រៅពីអាច​ទិញផលិតផលពាក់ព័ន្ធនឹងគំនូរជីវចល  នៅទីនេះថែមទាំងមានការប្រកួតប្រជែងលេងហ្គេមអ៊ីនធើណេត  ការប្រកួតប្រជែង​​Cosplayជាដើម។  ឯការផ្លាស់ប្តូរវិស័យហ្គេមក៏នឹងរៀបចំនៅកន្លែងនេះផងដែរ៕