ពិព័រណ៍កសិកម្មអន្តរជាតិទីក្រុងគុនមីញប្រទេសចិនលើកទី១៤បានបើកសម្ពោធនៅទីក្រុងគុនមីញ

2018-10-12 18:33:27 |ប្រភព:Xinhua

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ពិព័រណ៍កសិកម្មអន្តរជាតិទីក្រុងគុនមីញប្រទេសចិនលើកទី១៤បានបើកសម្ពោធនៅទីក្រុងគុនមីញ។

  យោងតាមដំណឹងបានបង្ហាញថា  ពិព័រណ៍កសិកម្មលើកនេះបានរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទ“អភិវឌ្ឍដោយបែប​បៃតង​·ការរស់នៅពោរពេញដោយសុភមង្គល”ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើបង្ហាញឧត្តមានុភាពនៃម៉ាកកសិកម្ម​ទំនើប​ពិសេស​​នៅតំបន់​ខ្ពង់រាប​ខេត្តយូណាន  ជំរុញឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធផ្តល់ដល់កសិកម្មតំបន់កែទម្រង់និងជំរុញ​ឱ្យឧស្សាហកម្ម​មួយពីរបី​អភិវឌ្ឍ​ដោយ​​ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដែលឆ្លងកាត់ការរៀបចំសកម្មភាពមួយចំនួនដូចការតាំងពិព័រណ៍  ការលក់ដូរ  ការពិភាក្សពាណិជ្ជកម្ម  ការស្រាវ​ជ្រាវ​វេទិកា។ល៕