ការសម្តែងពិព័រណ៍សំលៀកបំពាក់តន្ត្រីនិងរបាំជនជាតិយី Chuxiong បានបង្ហាញមុខនៅទីក្រុងប៉េកាំង

2018-11-05 16:33:00 |ប្រភព:Xinhua

  កាលពីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា  ការសម្តែងពិព័រណ៍សំលៀកបំពាក់តន្រ្តីនិងរបាំពិសេសនៃជនជាតិយីមណ្ឌលស្វយ័តChuxiong“បុណ្យវប្បធម៌សំលៀកបំពាក់ជនជាតិយូណានដ៏ចម្រុះពណ៌ឆ្នាំ២០១៨” ——《សេចក្តីស្រឡាញ់នៅភូមិជនជាតិយី》បានធ្វើការសម្តែងនៅរោងល្ខោនជនជាតិទីក្រុងប៉េកាំង៕