“អ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញ” ក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យ “១១•១១”

2018-11-12 18:07:35 |ប្រភព:yunnangateway

  កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា  លោក Li Yanzhao នៅក្រោមអគារប្រជាជនផ្លូវ Jinrong ទីក្រុងប៉េកាំង​កំពុងតែទាក់ទាញ​អតិថិជន  ដើម្បីត្រៀមដឹកជញ្ជួនទំនិញឱ្យគាត់​​។

  បុណ្យ“១១•១១”គឺជារយៈពេលកំពូលនៃការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិន  ក៏ជារយៈពេលរវល់បំផុត​ក្នុង​មួយឆ្នាំនៃវិស័យដឹកជញ្ជួនទំនិញ។  យោងតាមការណែនាំពីនាយករងលោក Liu Daxiu នៃទីកន្លែងបម្រើសេវាកម្ម​ He pingmen​ប៉េកាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយបានឱ្យដឹងថា ពេលធម្មតា  អ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញអាចបញ្ជូនទំនិញ​២០០​កញ្ចប់​ក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមក្នុងពេលធម្មតា  តែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ  ប្រហែលជាត្រូវដឹកជញ្ជូនលើសពី៤០០កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃ។  ចំនួនកញ្ចប់ទំនិញត្រូវបញ្ជូនក្នុងមួយនៃកន្លែងបម្រើសេវាកម្មនេះថ្ងៃដែលច្រើនបំផុតជិតដល់៣ម៉ឺនកញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលបុណ្យ“១១•១១”។

  លោក Li Yanzhao ជាដឹកជញ្ជូនទំនិញម្នាក់  គាត់បាននិយាយថា  តាំងពីគាត់ចាប់ផ្តើមដឹកទំនិញប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក  ចម្ងាយដឹកជញ្ជូនរបស់គាត់ស្មើនឹងផែនទី៥ជុំ។

  ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា  លោក Li Yanzhao និងសហការីតាំងពីម៉ោង៥ព្រឹកបានចាប់ផ្តើមដាក់ទំនិញនិងបែងចែកទំនិញ  រហូតដល់ម៉ោង៩ពេលយប់ទើបបានបញ្ចប់ការងារក្នុងមួយថ្ងៃនេះ។  ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើការងារដ៏មមាញឹកគឺមានន័យថា បាន​ចំណូល​កាន់តែច្រើន  ចំណូលពេលធម្មតាក្នុងមួយថ្ងៃបាន១០០យ័នដល់២០០យ័ន  តែក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យ“១១•១១”អាចដល់៨០០យ័នបាន។

  យោងតាមការណែនាំពីលោក Li Yanzhao បានឱ្យដឹងថា  ប្រភេទទំនិញក្នុងសកម្មភាពបុណ្យ“១១•១១”នៅប៉ុន្មាន​ឆ្នាំនេះកាន់តែច្រើននិងទំហំកាន់តែធំ។ លោកបាននិយាយថា៖“ឥឡូវនេះទិញទំនិញតាម​អ៊ីនធឺណិតមានភាពងាយស្រួល​ហើយ  ទិញពេលព្រឹកអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលយប់  ហេតុនេះហើយបានជាអ្វីៗសុទ្ធតែទិញ​តាមអ៊ីនធឺណិត។”​តែធ្វើជាអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញ  លោកLi Yanzhaoគ្មានទិញទំនិញអ្វីសោះក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យ“១១•១១”នៅឆ្នាំនេះ  “រវល់មែនទែន  កុំមករញ៉េរញ៉ៃ។”គាត់និយាយលេងសើចបែបនេះ៕