ក្នុងទីក្រុងថ្មនេះ មានគ្រួសារចំនួន១០៨ស្នាក់នៅលើថ្មមួយជាមួយគ្នា

2018-11-14 09:51:08 |ប្រភព:yunnangateway

  ទីក្រុងថ្ម Baoshan ស្ថិតនៅភាគឦសាននៃស្រុក Yulong ទីក្រុង Lijiang ខេត្តយូណាន  វាសាងសង់នៅលើជម្រាលភ្នំ​ធំមួយ​ដែលខ្ពស់ជាងទន្លេ Jinsha ២០០ម៉ែត្រក្នុងជ្រលងទន្លេ Jinsha  ជនជាតិ Naxi ចំនួន១០៨គ្រួសារបានស្នាក់នៅ​លើថ្មរាងផ្សិត​ដ៏ធំសម្បើមនិងចម្លែកនេះ  ថ្មនេះមានមុខមួយឆ្ពោះត្រង់ដល់ទន្លេ Jinsha មុខបីផ្សេងទៀតមានលក្ខណៈច្រោងច្រាង​និងមានភាព​គ្រោះថ្នាក់។

  ប្រជនជន Naxi នៅកាលពីមុនបានសាងសង់ផ្ទះនៅលើថ្មនេះ  សសរផ្ទះនៃគ្រួសារខ្លះយកថ្មជាមូលដ្ឋាន  អាងទឹក  ទូចាន គ្រែជាដើមសុទ្ធតែធ្វើដោយការជីកាយថ្ម។  ជណ្តើរថ្មក្នុងទីក្រុងឡើងចុះតាមស្ថានភាពដី ហើយសុទ្ធតែជីកាយដោយដៃ  ក្នុងរយៈពេលពាន់រយឆ្នាំមកនៅតែរក្សារូបរាងដើម៕