សារមន្ទីរខុងជឺបានធ្វើការបើកសាកល្បងឱ្យប្រើប្រាស់

2018-11-28 09:48:11 |ប្រភព:Xinhua

  កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា  សារមន្ទីរខុងជឺបានធ្វើការបើកសាកល្បងឱ្យប្រើប្រាស់​។  នៅថ្ងៃនោះផងដែរ  សារមន្ទីរខុងជឺដែល​សាងសង់​អស់រយៈពេល៥ឆ្នាំបានធ្វើការបើកសាកល្បងឱ្យប្រើប្រាស់នៅស្រុកកំណើតខុងជឺគឺទីក្រុងQufuខេត្តShandong  មានវត្ថុបុរាណ​​​វប្បធម៌​​ចំនួន​ជាង២០០០គ្រឿងលើកដំបូងត្រូវបានរើចេញពីបណ្ណសារដើម្បីដាក់ចូលក្នុងសារមន្ទីរខុងជឺ  នាពេលអនាគត​នឹងមានវត្ថុ​បុរាណ​​វប្បធម៌​ជាង៦៩ម៉ឺនគ្រឿងចូលក្នុងសារមន្ទីរនេះជាបន្តបន្ទាប់៕