ភូមិ Longfeng បច្ចុប្បន្ននេះ មានបរិស្ថានយ៉ាងស្រស់ត្រកាល

2018-12-06 17:25:09 |ប្រភព:yunnangateway

  ភូមិLongfeng នៃឃុំJinshuihe ស្រុកស្វយ័តជនជាតិតៃ ជនជាតិយ៉ាវ ជនជាតិមាវ Jinping ខេត្តយូណាន  ក្នុងភូមិនេះមានជនជាតិBulang ជាជនជាតិសំខាន់។  ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក  ភូមិនេះបានអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មពិសេសដូចជាតែប្រេងជាដើមដោយខិតខំប្រឹងប្រែង។  ជាមួយគ្នានេះ  កែលម្អការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងភូមិ  កែសម្រួលបរិស្ថានស្នាក់នៅ  មុខមាត់ភូមិបានប្រែប្រួលជាថ្មីយ៉ាងខ្លាំង​៕