សន្និសីទកីឡាប្រពៃណីជនជាតិភាគតិចលើកទី១១ខេត្តយូណានបានបិទបញ្ចប់ហើយ

2018-12-14 16:56:10 |ប្រភព:yunnangateway

  ខណៈនេះ  ការប្រកួតប្រជែងទាំងអស់នៃសន្និសីទកីឡាប្រពៃណីជនជាតិភាគតិចលើកទី១១ខេត្តយូណានបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ  និងបានបិទបញ្ចប់នៅទីក្រុងLincangនាថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ។

  សន្និសីទកីឡាប្រពៃណីជនជាតិភាគតិចលើកទី១១ខេត្តយូណានតាំងពីបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់មានរយៈពេលជាង១០ថ្ងៃ។  កីឡាករចំនួន១៨៩៩រូបក្នុងតំណាងក្រុមចំនួន១៨ដែលមកពីមណ្ឌលស្វយ័តនិងទីក្រុងចំនួន១៦ ព្រមទាំងសាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យយូណាននិងសាកលវិទ្យាល័យមីនជូយូណានបានចូលរួមសន្និសីទកីឡាលើកនេះ៕